перейти на головну сторінку порталу
Головна сторінка Новини Історія Контакти Форум Педагогічний колектив  
header image  

Прощаниця 22.05.2019

обласний фестиваль 21.05.2019

Перемога в обласному конкурсі 15.05.2019

перемога в обласному конкурсі 13.05.2019

Дзвони Чорнобиля 26.04.2019

Прикраси на пасхальний кошик 24.04.2019

і знову перемога .... 22.04.2019

Перемога в обласному конкурсі 18.04.2019

Перемога в конкурсі 17.04.2019

Майстер клас 16.04.2019

виготовлення ляльки-мотанки 15.04.2019

участь у конкурсі 10.04.2019

50 ліття будинку школяра 24.03.2019

відбірковий етап конкурсу 05.03.2019

  Новини
Науково-технічний напрям Естетичний напрям Декоративно-ужитковий напрям Адміністрація закладу
Методична скарбничка
Публічна інформація
Корисні посилання
Наша гордість
Нормативно-правова документація
Програми
Атестація педагогічних працівників
Наші відео
Атестація закладу
Степендіати голови Іваничівської РДА "Обдаровані діти"
Зелінський Едуард Віталійович
Захарова Наталія Вікторівна
Копанська Лілія Богданівна
Назарук Лілія Михайлівна Районна рада учнівського самоврядування


 

Документація ради

    СТАТУТ
    Районної ради учнівського самоврядування «Лідер»
    Іваничівського району
    Районна рада учнівського самоврядування «Лідер» за сприяння відділу освіти Іваничівської райдержадміністрації, Комунального закладу «Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості» об’єднує, організовує і координує роботу всіх органів учнівського самоврядування навчальних закладів Іваничівського району
    1. Загальні положення
    1.1. Районна рада учнівського самоврядування «Лідер» (надалі РРУС «Лідер») є учнівською організацією, що об’єднує лідерів учнівського самоврядування 6 -11 кл. навчальних закладів району.
    1.2. РРУС «Лідер» складається з голів органів учнівського самоврядування навчальних закладів Іваничівського району, які очолюють шкільні органи учнівського самоврядування.
    1.3. РРУС «Лідер» організовує свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про позашкільну освіту», «Про громадські молодіжні та дитячі організації», цього Статуту.
    1.4. У своїй роботі РРУС «Лідер» спирається на принципи рівноправності, свободи та відповідальності усіх її членів, колегіальності рішень, демократії та гласності своєї діяльності.
    1.5. РРУС «Лідер» співпрацює з іншими громадськими організаціями.
    1.6. РРУС «Лідер» здійснює свою діяльність на території району.
    1.7. Адреса Районної ради учнівського самоврядування «Лідер»: смт.Іваничі, вул. Грушевського,1, Комунальний заклад «Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості».
    2. Мета і завдання
    2.1. Головною метою діяльності РРУС «Лідер» є організація учнівського самоврядування в навчальних закладах району.
    2.2. Головними завданнями РРУС «Лідер» є наступні:
    • координація діяльності всіх членів РРУС «Лідер», діяльності шкільних органів учнівського самоврядування району;
    • сприяння розвитку і реалізації лідерського потенціалу учнів району в різних формах роботи (навчання на тренінгах, майстер-класах, семінарах; участь у соціально-значущих проектах, взаємодія і спілкування з молодіжними і державними організаціями, розробка програми спільних дій, обмін досвідом);
    • підготовка лідерів учнівського самоврядування до самостійної діяльності в житті суспільства (активна громадська позиція, готовність брати на себе відповідальність, здатність приймати рішення і робити свій життєвий вибір);
    • захист прав та інтересів усіх членів Районної ради учнівського самоврядування «Лідер».
    3. Членство в Районній раді учнівського самоврядування «Лідер».
    3.1. До складу Районної ради учнівського самоврядування «Лідер» входять голови шкільних органів самоврядування району.
    3.2. Голови учнівських рад навчальних закладів та їхні заступники (віце-президенти) обираються на загальних або представницьких зборах учнівського колективу шляхом голосування.
    3.3. Голова Районної ради учнівського самоврядування та його заступники обираються строком на один календарний рік (якщо ставляться з відповідальністю до своїх обов’язків та продовжують навчання в школі 10-11 кл., то можуть займати посаду 2-3 роки ).
    3.4. Кожен навчальний заклад приймає свій власний статут про роботу учнівського самоврядування, має емблему і гімн.
    3.5. Голови учнівського самоврядування, що складають РРУС «Лідер»,
обирають голову районної ради старшокласників строком на один календарний рік.     3.6. Лідери, що за результатами президентської виборчої кампанії посіли 2 і 3 місце, автоматично стають заступниками голови.
    3.7. Шляхом голосування обираються керівники комісій районної Ради старшокласників.
    4. Структура Ради учнівського самоврядування «Лідер»
    4.1. Рада учнівського самоврядування «Лідер» складається з комісій, кожна з яких має свої завдання і повноваження.
    4.2. Комісії співпрацюють один з одним у вирішенні спільних питань.
    4.3. Структура Ради учнівського самоврядування «Лідер» складається з наступних комісій , які працюють за напрямками:
    • Комісія з питань культури та дозвілля. Організація майстер-класів, семінарів, тренінгів для лідерів, проведення інтелектуальних заходів, конкурсів, конференцій, проведення творчих проектів, підбиття підсумків роботи Ради старшокласників «Лідер».
    • Комісія з питань спорту та здорового способу життя. Організація заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, запобіганню негативним явищам та шкідливим звичкам; спортивних конкурсів, ігор.
    • Комісія з питань екології та краєзнавства . Організація та проведення заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді національно-духовної культури, а також пробудження інтересу до історії свого народу, його походження, традицій , звичаїв, обрядів, вірувань. Організовує та проводить свята народознавчого, екологічного характеру, бере участь у захисті проектів екологічного спрямування, у екологічних акціях, експедиціях
    • Комісія прес-центру. Організація роботи щодо інформування членів Ради про події лідерського життя. Висвітлювання подій, що відбуваються у районі в засобах масової інформації.
    • Комісія з питань патріотизму та духовного розвитку. Сприяти проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне та патріотичне виховання. У своїй роботі комісія спирається на Декларацію прав дитини, Конвенцію ООН про права дитини, виступає посередником між адміністрацією і членами Ради, захищає і поважає права всіх членів РРУС «Лідер».
    4.4. Кожну комісію очолює голова , обраний шляхом голосування з членів РРУС «Лідер».
    4.5. Робота кожної комісії координується Головою Ради, іншими членами Ради при підтримці представників адміністрації .
    5. Керівні органи.
    5.1. Найвищим керівним органом РРУС «Лідер » є конференція, яка збирається раз на рік і складається з представників усіх навчальних закладів району, які входять у Раду, представників відділу освіти.
    5.2. У період між конференціями поточною діяльністю Ради керує її Голова при підтримці методиста Комунального закладу «Іваничівський Будинок дитячої та юнацької творчості.
    5.3. До компетенції Голови Ради входить:
    • загальне керівництво роботою Ради впродовж навчального року;
    • представлення Ради на різних рівнях (у відділі освіти, у державних та громадських організаціях );
    • звітування про роботу Ради на загальній конференції ;
    • розподіл завдань між головами, координація роботи комісій ;
    • відповідальність за результати роботи Ради.
    5.4. До компетенції голів комісій входить:
    • керування різними напрямками роботи учнівського самоврядування, координація та контроль їх роботи;
    • виступ із заявами та пропозиціями від імені комісії щодо удосконалення і більш ефективної роботи за своїм напрямком;
    • проведення спільної роботи з головами комісій інших навчальних закладів району за своїми напрямками роботи;
    • звіт перед Радою учнівського самоврядування про роботу комісії.
    6. Права та обов’язки членів Ради.
    6.1. Кожен член Районної ради учнівського самоврядування «Лідер» має право:
    • брати участь у всіх заходах Ради;
    • висловлювати обґрунтовану думку про діяльність Ради та її комісій на зборах, конференціях, круглих столах, засіданнях керівних органів;
    • дискутувати, відстоювати власну точку зору, вносити пропозиції з усіх питань щодо роботи Ради;
    • обирати і бути обраним до керівних органів Ради;
    • звертатися за методичною допомогою до методичного кабінету Комунального закладу «Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості»;
    • отримувати підтримку Ради в досягненні поставлених цілей, а також у захисті своїх прав, честі та гідності;
    • припинити членство в Раді за власним бажанням.
    6.3. Члени РРУС «Лідер» зобов’язані:
    • брати активну участь у діяльності Ради, сприяти досягненню спільної мети та реалізації завдань Ради;
    • виконувати всі положення даного Статуту;
    • виконувати рішення керівних органів Ради;
    • піклуватися про авторитет та імідж Ради;
    • дотримуватися норм моралі, етики спілкування;
    • за порушення або невиконання своїх обов’язків член Ради, за рішенням інших членів, може бути виключений з Ради або отримати догану.
    7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Ради
    7.1. Зміни та доповнення до даного Статуту вносяться за рішенням членів РРУС «Лідер».
    7.2. Затверджуються можливі зміни та доповнення на конференції у присутності всіх керівних органів Ради.

14.01.2016 13:57