перейти на головну сторінку порталу
Головна сторінка Новини Історія Контакти Форум Педагогічний колектив  
header image  

Прощаниця 22.05.2019

обласний фестиваль 21.05.2019

Перемога в обласному конкурсі 15.05.2019

перемога в обласному конкурсі 13.05.2019

Дзвони Чорнобиля 26.04.2019

Прикраси на пасхальний кошик 24.04.2019

і знову перемога .... 22.04.2019

Перемога в обласному конкурсі 18.04.2019

Перемога в конкурсі 17.04.2019

Майстер клас 16.04.2019

виготовлення ляльки-мотанки 15.04.2019

участь у конкурсі 10.04.2019

50 ліття будинку школяра 24.03.2019

відбірковий етап конкурсу 05.03.2019

  Новини
Науково-технічний напрям Естетичний напрям Декоративно-ужитковий напрям Адміністрація закладу
Методична скарбничка
Публічна інформація
Корисні посилання
Наша гордість
Нормативно-правова документація
Програми
Атестація педагогічних працівників
Наші відео
Атестація закладу
Степендіати голови Іваничівської РДА "Обдаровані діти"
Зелінський Едуард Віталійович
Захарова Наталія Вікторівна
Копанська Лілія Богданівна
Назарук Лілія Михайлівна Районна рада учнівського самоврядування


 

Виборчі кампанії учнівського самоврядування

Методичні рекомендації щодо організації виборчої кампанії органів учнівського самоврядування Основні методичні рекомендації та технологічні моменти, алгоритми роботи.
Організацією виборів займається:
Виборча комісія, яка:
    • сприяє проведенню виборчої кампанії;
    • організовує і проводить вибори;
    • забезпечує необхідними методичними та нормативно-правовими матеріалами з питань організації та проведення виборчої кампанії до органів учнівського самоврядування;
    • готує та проводить навчальні тренінги для членів ради з питань організації і проведення виборчої кампанії;
    • висвітлює дану роботу в засобах масової інформації;
    • передає по завершенню роботи комісії всі матеріали мандатній комісії для подальшої роботи.
Мандатна комісія, яка:     • реєструє усіх членів ради;
    • видає кожному членові ради відповідне посвідчення;
    • проводить просвітницьку роботу серед членів ради щодо їх прав та обов'язків;
    • веде ділову документацію;
    • формує банк ділових паперів та слідкує за його збереженням, поповненням та веденням відповідно до вимог чинного законодавства, правил ведення ділових паперів.
    Учні мріють про такий склад уряду, який зможе організувати цікаве і творче життя. А щоб обрати потрібних людей, треба гарно організувати вибори. Тому оргкомітет наперед повідомляє всіх зацікавлених осіб: по одному представнику з кожного класу (5-11 кл.), які мають право голосу за дорученням класу і потенційні кандидати. Кількість висунутих кандидатур не обмежується. Під час виборів кожен виборець має один голос. Усі голоси є рівними. Усі кандидати зобов’язані представити себе і свої плани, але вони повинні погодитися на висунення їхньої кандидатури. Вибори голови відбуваються шляхом таємного голосування через бюлетені, керуючись «Положенням про вибори». Для цього створюється виборча комісія яка обробляє заповнені бюлетені: хто отримав найбільшу кількість голосів – стає головою, меншу кількість – заступником.
Організація виборчої кампанії
За матеріалами методичного посібника Т. М. Доценко «Організація роботи комісій органів самоврядування дітей та учнівської молоді».
Положення про вибори керівного складу районної ради учнівського самоврядування «Лідер»
Розділ 1. Загальні положення
Ст.1. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводяться шляхом таємного голосування.
1.1. Право голосу на виборах мають члени ради.
1.2. Головою районної ради учнівського самоврядування, головою окремої комісії може бути обраний учень, який має досвід роботи в дитячому самоврядуванні не мен¬ше одного року.
Ст.2. Організація і проведення виборів здійснюється на ос¬нові Конституції України, Закону про вибори.
Розділ 2. Порядок, строки проведення, організація виборів
Ст.3. Види виборів та порядок їх призначення.
3.1. Вибори можуть бути черговими або позачерговими.
3.2. Вибори голови та голів комісій районної ради дітей призначаються радою лідерів у січні кож¬ного року.
Ст.4. Організація виборів. Виборчі органи.
4.1. На час виборів створюється виборча комісія, до якої входять: голова виборчої комісії і четверо членів комісії.
4.2. Виборча комісія утворюється не пізніше, як за 15 днів до дня проведення виборів голови та членів комісії.
Розділ 3. Висунення та реєстрація кандидатів на посаду голови та голів комісій районної ради учнівського самоврядування.
Ст.5. Висунення кандидатів на посаду голови та голів комісій районної ради учнівського самоврядування.
5.1. Право пропонувати кандидата на посаду голови та голів комісій районної ради учнівського самоврядування належить раді лідерів, членам районної ради учнівського самоврядування при умові, що особа, яку висувають, дала на це згоду.
5.2. Висунення претендентів відбувається не пізніше, як за два тижні до дня проведення виборів.
Ст.6. Порядок реєстрації кандидатів на посаду голови та голів комісій районної ради учнівського самоврядування, зняття кандидатур з ба¬лотування.
6.1. Документи, які повинні подати претенденти в канди¬дати на посаду голови та голів комісій районної ради учнівського самоврядування:
- заява про бажання балотуватися на посаду голови районної ради учнівського самоврядування чи голови окремої комісії;
- передвиборча програма кандидата.
6.2. Заяви та передвиборчу програму претенденти пода¬ють до виборчої комісії.
6.3. Кандидатура на посаду голови районної ради учнівського самоврядування та голови комісії може бути знята за бажанням особи, що балотується, або за рішенням виборчої комісії в разі порушення особою цього положення.
Розділ 4. Передвиборча агітація
Ст.7. Форми і засоби передвиборчої агітації.
7.1. Передвиборча агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать закону України.
7.2. Кандидати на посаду голови районної ради учнівського самоврядування та голів комісій мають рівне право у використанні засобів масової інформації.
7.3. Агітація припиняється за 1 день до виборів. У день ви¬борів забороняється будь-яка агітація.
Ст.8. Довірені особи кандидата на посаду голови районної ради учнівського самоврядування та голів комісій.
8.1. Кандидати можуть мати не більше трьох довірених осіб з числа членів районної ради учнівського самоврядування.
8.2. Повноваження довірених осіб починаються з дня початку виборчої кампанії, закінчуються після оголо¬шення результатів виборів.
8.3. Довірені особи проводять агітацію, спостерігають за виборами, представляють кандидата у виборчій ко¬місії.
Розділ 5. Голосування
Ст.9. Час і місце голосування.
9.1. Голосування проводиться в день виборів чи в день повторного голосування.
9.2. Про час і місце голосування виборча комісія сповіщає виборцям не пізніше, як за 3 дні до дня виборів.
Ст.10. Виборчий бюлетень.
10.1. Виборчий бюлетень має містити назву органу, до яко¬го відбуваються вибори.
10.2. До бюлетеня для голосування вносяться в алфавітно¬му порядку прізвища, імена, по батькові кандидатів із зазначенням місця навчання, класу.
Ст. 11. Організація і порядок голосування.
11.1. Кожен виборець повинен мати документ, що засвід¬чує особу виборця.
11.2. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за ін¬ших осіб не допускається.
11.3. У бюлетені для голосування виборець робить познач¬ку у квадраті навпроти прізвища того кандидата, за якого він голосує.
11.4. Виборець може голосувати тільки за одного канди¬дата. У разі непідтримання жодного з кандидатів ро¬бить позначку навпроти слів «не підтримую жодного кандидата».
Розділ 6. Підрахунок голосів і визначення результатів виборів
Ст.12. Порядок підрахунку голосів.
12.1. Підрахунок голосів здійснюється членами виборчої комісії на її засіданні.
12.2. Під час підрахунку голосів ніхто не має права роби¬ти будь-які позначки, записи на бюлетенях для голо¬сування.
Ст.13. Встановлення результатів виборів.
13.1. Обраним вважається той кандидат на посаду голо-ви районної ради учнівського самоврядування, голови окремої комісії, який одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів.
13.2. Якщо найбільшу і однакову кількість голосів набра¬ли два та більше кандидатів, то проводиться повтор¬не голосування, яке відбувається не пізніше, як у тиж¬невий термін після загальних виборів з додержанням вимог цього Положення.
Ст.14. Оголошення підсумків виборів.
14.1. Підсумки виборів повідомляються не пізніше, ніж на третій день після проведення голосування.
Ст.15. Визначення виборів недійсними.
Ст.15.1. Виборча комісія може вважати вибори недійсними,
якщо в ході їх проведення або підрахунку голосів мали міс¬це порушення даного Положення, статуту, що вплинули на підсумки виборів.
Розділ 7. Про спостерігачів
Ст.16. Спостерігачами на виборах можуть бути члеи районної ради учнівського самоврядування.
Розділ 8. Про заступників голови районної ради учнівського самоврядування та голови комісій
Ст.17. Заступниками голови призначаються ті особи, які на-брали меншу кількість голосів, ніж голова, але більшу, ніж інші кандидати.
Алгоритм діяльності виборчої комісії
1. Виборча комісія проводить своє засідання, на якому роз¬поділяють доручення між членами комісії:
    • прийом заяв та передвиборчих програм кандидатів;
    • організація і контроль ведення передвиборчої агітації;
    • підготовка бюлетенів, списків виборців, протоколів, ви¬борчої дільниці;
    • просвітницька робота з кандидатами та їх довіреними особами;
    • підготовка і проведення передвиборчих дебатів;
    • запрошення спостерігачів;
    • проведення виборів;
    • підрахунок голосів та оголошення результатів.
2. Організація прийому заяв та передвиборчих програм:
    • оголошення місця і часу прийому заяв та передвибор¬чих програм від кандидатів членами виборчої комісії.
3. Вирішення організаційних питань та контроль за ходом кампанії.
4. Організація виступів кандидатів перед виборцями.
     Це можуть бути зустрічі з окремими кандидатами та про¬ведення загальних зустрічей з виборцями (оголошення своїх передвиборчих програм, відповіді на запитання виборців, пе¬редвиборчі дебати):
    • кандидатів на посади голів комісій;
    • кандидатів на посади голови органу учнівського само¬врядування.
    Добре, коли такі зустрічі спочатку проходять у формі пре¬зентації передвиборчих програм, а потім, ближче до виборів, можна провести передвиборчі дебати. Усі заходи виборчої кампанії потрібно проводити окремо між кандидатами кож¬ного напряму, тобто між кандидатами на посаду голів ко¬місій, на посаду голови органу самоврядування дітей.
7. Вибори проводяться відповідно до «Положення про вибо¬ри керівного складу».
Деякі організаційні моменти проведення виборів:     • підготувати виборчу дільницю потрібно заздалегідь;
    • робочий стіл виборчої комісії слід розмістити ближче до входу в кімнату, де відбуваються вибори, виборча скринька має знаходитися посередині кімнати, біля неї постійно чергує один із членів виборчої комісії;
    • спостерігачі можуть розміститися на стільцях біля віль¬них стін кімнати. Вони не повинні заважати роботі ви¬борчої комісії та виборцям, які заповнюють бюлетені;
    • перед початком роботи виборчої дільниці голова вибор¬чої комісії повинен показати усім присутнім виборцям та спостерігачам виборчу скриньку, щоб усі переконалися, що вона пуста, і опечатати її;
    • члени виборчої комісії голосують останніми, після чого в усіх бюлетенях, що залишилися, надривається верхній куточок, і вони вже вважаються недійсними;
    • підрахунок голосів можна починати відразу у присут¬ності спостерігачів та довірених осіб кандидатів;     • по закінченні підрахунку заповнюються відповідні про¬токоли;
    • оголошуються результати виборів.
    Прізвища переможців виборчої кампанії можуть бути ого¬лошені на загальних зборах чи засіданні сесії, у випуску ін¬формаційного бюлетеню, на сторінках газети.
    У передвиборчих програмах кожного кандидата є бага¬то цікавих ідей та пропозицій, як їх реалізувати. Тому необ¬хідно зібрати круглий стіл за участю усіх учасників вибор¬чої кампанії і запропонувати тим, хто набрав найбільшу кіль¬кість голосів на дану посаду (за винятком переможця), стати заступником, а іншим— стати консультантами чи відповідальними за певні проекти, які вони пропонували у своїх передвиборчих програмах.
    Тобто вибори — це перемога одного серед інших. Але це не означає, що ті, хто не переміг цього разу, повинні відійти від роботи. Координатору та організаційному комітету потріб¬но спрацювати так, щоб жоден учасник виборів не залишив¬ся поза діяльністю органу самоврядування дітей та учнівсь¬кої молоді. Методом індивідуального підходу цим дітям потрібно да¬ти можливість показати свої здібності і довести на практиці, що вони гідні займати дану посаду. Це і буде їх передвибор¬чою агітацією на наступні вибори, але вже не просто словес¬ною, а реальними справами. І починати роботу потрібно не¬гайно ж, не відкладаючи на потім.
    Тож схема роботи виборчої комісії коротко може вигляда-ти так:
Виборча комісія:
    • формує списки виборців;
    • встановлює форму виборчого бюлетеня;
    • проводить реєстрацію кандидатів;
    • організовує виборчу кампанію;
    • оголошує результати виборів.
    Підготовка виборчої дільниці:
    • столи для виборчої комісії;
    • місця для голосування;
    • скринька для голосування;
    • підготовка списків, бюлетенів, протоколів, ін.
    Початок голосування:
    • чітко у визначений час;
    • демонстрація скриньки, опечатування;
    • видача бюлетенів.
    Закінчення голосування:
    • опечатування скриньки;
    • знищення зайвих бюлетенів;
    • розпечатування скриньки;
    • сортування бюлетенів;
    • підрахунок голосів.
    Оформлення необхідної документації: заповнення про¬токолів відповідно до кількості бюлетенів на одного виборця.
    Оголошення результатів виборів
Передвиборча агітація
    Передвиборча агітація направлена на те, щоб виборці дізналися більше про кандидата, його вміння, навички, мож¬ливості, прагнення, пропозиції, розуміння актуальних про¬блем життя і діяльності колективу та шляхів їх вирішення. Агітувати може як сам кандидат, так і його довірені особи.
    Самоагітацію використовують під час:
    • дебатів;
    • зустрічей із виборцями;
    • прес-конференцій;
    • виступів на святах, конкурсах, фестивалях; виступів на радіо чи телебаченні.
    Агітацію проводять:
    • під час різноманітних свят, шоу-програм, фестивалів чи акцій;
    • у статтях газет;
    • за допомогою листівок, буклетів, плакатів тощо.
Передвиборча програма
    Передвиборча програма є своєрідною візитною карткою кандидата. Вона має бути зрозумілою і переконливою, тому написана повинна бути простою мовою (але не примітивною). При оголошенні програми її краще розповідати, а не читати, до того ж не буде зайвим побажання успіху опонентам.
    План написання передвиборчої програми

Про себе:
• автобіографія; • життєве кредо; • ставлення до людей; • досвід діяльності; • захоплення.     Плани на майбутнє:
• конкретні дії; • механізм їх реалізації; • конкретні або орієнтовні дати виконання пунктів про¬грами; • налагодження партнерських зв'язків.     Командна робота:
• плани щодо створення або підтримання цілісності ко¬манди; • психологічний клімат у команді.     Мотиваційні моменти:
• свої сильні риси; • порядність, тактовність під час виступу.
Передвиборчі дебати
(сценарій проведення)
    Мета: дати можливість кожному кандидату познайоми¬ти виборців зі своєю програмою та планами щодо її реалі¬зації, виборцям — можливість поставити питання усім кан¬дидатам.
    Ведучий постійно слідкує за часом, попереджає будь-які конфліктні ситуації.
    Вимоги до ведучого:
• уміння спілкуватися з аудиторією; • уміння тримати темпоритм; • володіння мовою; • швидка реакція на ситуації, що можуть трапитися під час дебатів; • нейтральність по відношенню до кандидатів; • порядність, чесність, доброзичливість, тактовність.
Хід дебатів
1. Привітання ведучого. 2. Представлення кандидатів. 3. Оголошення передвиборчих програм (по 2 хвилини). 4. Запитання від виборців (перші три запитання на від¬повідь — по 1 хвилині; наступні три запитання— по 30 секунд; останні три запитання — по 10 секунд). 5. Запитання кандидатів один до одного (кількість запитань залежить від регламенту (по 10 секунд на відповідь). 6. Запитання ведучого до кандидатів (по 15 секунд на від¬повідь). 7. Підведення підсумків дебатів.     Запитання за змістом поділяються на:
о ситуаційні; о по передвиборчій програмі; о провокаційні.     Загальні правила:
• уникати образливих, принижуючих, звинувачувальних запитань; • дотримуватись регламенту; • працювати чесно, порядно, без брудних технологій; • пам'ятати про правила публічного виступу.

25.08.2016 13:55